Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door AssetManagement Nederland. AssetManagement Nederland besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. AssetManagement Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website van AssetManagement Nederland. Ook kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend.

AssetManagement Nederland heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de op de website verstrekte informatie (teksten, logo’s en beeldmateriaal). Niets van de op de website van AssetManagement Nederland aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van AssetManagement Nederland openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd. Citeren altijd met bronvermelding. Niets uit deze website mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AssetManagement Nederland.

Privacy Statement

AssetManagement Nederland respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. AssetManagement Nederland verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker AssetManagement Nederland toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor marktonderzoek en statistische doeleinden.

Daarnaast gaat AssetManagement Nederland er van uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele aanbiedingen van AssetManagement Nederland. AssetManagement Nederland verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw bezoekinformatie door Google (d.w.z. uw gebruik van de website met inbegrip van uw IP-adres). Daarnaast maakt deze website gebruik van WordPress, een website cms afkomstig van WordPress.org, deze laat een cookie achter om een sessie aan te maken, maar wordt niet gebruikt voor analyses.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. AssetManagement Nederland spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze corporate uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten heeft dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

AssetManagement Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.