De kracht van het verbinden

26 september 2018 – een mooie dag in meerdere opzichten

Mooi omdat het zonnig was, mooi omdat de deelnemers aan het jaarcongres van de Nederlandse afdeling van het Institute of Asset Management in de gelegenheid waren het prachtige provinciehuis van Haarlem te ‘bezichtigen’, maar vooral mooi omdat assetmanagement (in) Nederland weer grote stappen heeft gezet. In aansluiting op het 2017 thema I AM the Future, waarin met elkaar doorgekeken werd naar de (digitale) ontwikkelingen waarmee de asset management professional in toenemende mate te maken krijgt en die visie en strategie wel degelijk beïnvloeden, draaide het nu om het ‘connected’ zijn.

Dit onderwerp werd gedurende de dag vanuit wisselende perspectieven op treffende wijze belicht. Dagvoorzitter Roland Boer opende de dag met een oproep jezelf eerst met de dag te ‘connecten’ en instrueerde tot groepsgewijs staande los-schudden van de waan van de dag. IAM CEO David McKeown refereerde in zijn aan het einde van de dag geprogrammeerde presentatie nog aan deze bijzondere manier van Dutch-connecten.

Zoals verwacht mocht worden sloot de thematiek van de key-note’s naadloos aan op het thema en bleek zelfs uit de modellering van prestatiecontractering door TU promovendus Feng Fang dat het met elkaar in gesprek blijven, ook na een clash, altijd tot het beste resultaat leidt. Geen onderzoek echter zonder aanbevelingen tot vervolgonderzoek.

In aansluiting op het plenaire ochtendprogramma werd na de netwerk-lunch een beroep gedaan op actieve deelname aan achtereenvolgens twee uit zeven workshops, allen in het teken van het thema, met de nodige discussie en sommigen afgeleid door de prachtige ambiance van de zalen van het provinciehuis, volgens directeur Beheer & Uitvoering Provincie Noord Holland tijdens zijn welkomstwoord benoemd als zijn misschien wel mooiste asset.

IAM CEO David McKeown benadrukte als laatste spreker nog maar eens dat Asset Management om mensen draait, dat de Dutch chapter meer diversiteit zou mogen nastreven en dat netwerken de toekomst van organisaties zijn.

De afsluiting van de dag vond, volgens traditie in een grote kring, plaats in de zonovergoten tuin van het provinciehuis waarna nog lang werd nagepraat en eenieder het safetymoment van de dag indachtig – Appen tijdens het rijden is het nieuwe drinken – zijns weegs ging.