Onderhoud en renovatie infrastructuur op de politieke agenda

Door: Marc Hartsema, Directeur Operate & Maintain Infrastructuur Arcadis

Door recente gebeurtenissen – extreme hitte en ramp met de brug bij Genua – zetten veel infrabeheerders veiligheid en verruiming van de budgetten voor onderhoud en renovatie prominent(er) op hun agenda. Hoe  komen ze daarbij tot de juiste focus en keuzes? En tot betaalbare, effectieve maatregelen? En hoe voorkomen ze dat er tijdens werkzaamheden elders onveilige situaties, hinder en schade ontstaan? Marc Hartsema ziet de sleutel in slim onderbouwde, op risico’s gebaseerde onderhouds- en renovatieprogramma’s in combinatie met een gebiedsgerichte aanpak en licht in zijn blog deze 3 kansen nader toe.

Lees het volledige artikel (met contactinformatie) op onze website.