1e themasessie 2017 – AssetManagement Nederland

Sfeerimpressie Thema bijeenkomst

De eerste themabijeenkomst van AssetManagement Nederland in 2017 had als thema “Risico versus waarde”. Misschien wel de kern van assetmanagement: Succesvolle assetmanagementorganisaties weten de risico’s te beheersen én met de assets de gewenste waarde te creëren. Het is een kwestie van het vinden en houden van de juiste balans. Hoe deze balans exact ligt en op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven verschilt per bedrijf en per sector. Gezien de grote opkomst van deelnemers wordt de waarde van kennisdeling hierover niet als risicovol, maar als waardevol beschouwd.

Presentaties 1e Thema bijeenkomst

De presentaties van de 1e thema bijeenkomst van 2017 zijn beschikbaar voor onze leden.