2e themasessie 2017 – AssetManagement Nederland

Sfeerimpressie Themabijeenkomst

Terwijl op dit moment de mussen van het dak afvallen van de hitte, ontvangen jullie een terugkoppeling van de themasessie TOTEX op een zeer regenachtige dag in Amersfoort, afgelopen woensdag 7 juni. Niets zo veranderlijk als het weer. Iets minder veranderlijk, maar wel in beweging zijn de visies en aanpakken ten aanzien van Total expenditures en Total Cost of Ownership. Dit was onderwerp van gesprek voor de deelnemers aan de themasessie bij gastheer RHDHV in Amersfoort. Zowel plenair als in groepen zijn de verschillen en overeenkomsten in de sectoren besproken. Ditmaal waren er ook meerdere ‘financiële mensen’ vanuit de deelnemende organisaties meegekomen om AM en finance met elkaar te verbinden.

Presentaties 2e themabijeenkomst

De presentaties van de 2e themabijeenkomst van 2017 zijn beschikbaar voor onze leden.