Berichten

Assetmanagement, hetzelfde als rationeel wegbeheer?

Assetmanagement, slim beheer, risicogestuurd onderhoud. Is dat niet hetzelfde als rationeel wegbeheer? Rotterdam denkt van niet. In deze winnende paper op de CROW Infradagen (zomer 2018) leggen Rotterdamse assetmanagers en wegbeheerders uit waarom.

In Rotterdam is het wegonderhoud voor de komende tien jaar voor het eerst geprogrammeerd via assetmanagement. Door middel van een risicomatrix, eerst vooral een speeltje van een paar assetmanagers, kunnen maatregelen en risico’s tegen elkaar worden afgewogen. De risicomatrix is inmiddels een belangrijk hulpmiddel voor steeds meer beheerders om objectief keuzes te kunnen maken en te onderbouwen, niet alleen naar bewoners maar ook naar het bestuur van de stad.

De paper beschrijft hoe Rotterdam het assetmanagement van wegen op dit moment heeft ingericht en de integrale aanpak van het onderhoud aan wegen, groen, speelplekken, riolen, openbare verlichting en kunstwerken. Tastbare resultaten zijn: de wegen-waterstrategie, het convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte’ met netwerkbeheerder Stedin en waterbedrijf Evides en een succesvol praktijkvoorbeeld van risicogestuurd beheer van voetpaden: de pilot met looproutes voor ouderen in Overschie.

Leonard van der Velde, assetmanager wegen gemeente Rotterdam: ‘Assetmanagement geeft toegevoegde waarde aan wegbeheer en maakt keuzes inzichtelijk, transparant en onderbouwd: van hap snap naar gestructureerd.’

Niña Visser, adviseur wegen: ‘Assetmanagement geeft handvatten om een goede afweging te maken tussen maatregelen in de buitenruimte en vooruit te kijken. Zo kunnen ook de belangen van externe partijen worden meegewogen.’

Meer weten?
Download de paper of neem contact op met Leonard van der Velde of Niña Visser.

Smart city: sensoren in het risicogestuurd beheer

Door: Vita Bakker, trainee/onderzoeker

Bij assetmanagement draait alles om de juiste balans tussen kosten, risico’s en prestaties. En om die balans te vinden, is zoveel mogelijk informatie nodig. Maar, niet al die informatie kan door mensen worden verzameld. Logisch dus om te kijken wat sensoren hierin kunnen betekenen. Trainee Vita Bakker verkende de vele toepassingen van het ‘sensordatagedreven assetmanagement’ bij de gemeente Rotterdam.

Sensoren zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse beheerpraktijk. Een greep uit de voorbeelden. Sensoren die de beschikbare parkeerplaatsen aangeven. Een pilot waarin warmtecamera’s het gebruik van speeltoestellen monitoren. Het bepalen van zetting met satellietbeelden. Sensoren die aangeven hoe vol een container is. Een 3D-scan van beeldende kunst en monumenten. Grondradars. En sensoren die voorspellen wanneer de elektromotor van een brug aan onderhoud toe is.

Vita Bakker gebruikte het zogenaamde ‘data maturitymodel’ om de volwassenheid van sensordata te bepalen. In haar onderzoek doet zij aanbevelingen om een volgende stap te kunnen zetten in het toepassen van sensordata.

Lees het volledige artikel (met contactinformatie) op onze website.

Investeren in de groeiplaats van stadsbomen loont

Door: Tony Pipping, assetmanager groen gemeente Rotterdam

Erwin Albeda en Sjoerd Wiltjer, beiden student aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, zochten de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s in het beheer van stadsbomen. De grote vraag: in welke maatregelen moet je investeren als je wil dat stadsbomen een maximaal effect hebben voor de stad?

De studenten maakten een ‘risicoregister’ voor stadsbomen. Hierin staan de belangrijkste risico’s die het positieve effect van bomen op de stad in de weg kunnen staan. Groeiplaatsuitputting bleek een van de grootste risico’s voor stadsbomen. Dit risico werd nader uiteen gerafeld in oorzaken en gevolgen voor de stad. Deze analyse helpt bij het kiezen van een effectieve beheeraanpak. De conclusie: investeren in de groeiplaats van stadsbomen loont. Daarnaast pleiten de studenten voor het nog beter toespitsen van de assetmanagementmethodiek op het beheer van groen.

Erwin Albeda, student Hogeschool Van Hall Larenstein:
‘Een risicoregister laat zien welke risico’s je eigenlijk moet zien te voorkomen. Je kijkt naar wat er mis kan gaan en hoe erg dat is voor de Rotterdammer, maar ook hoe groot de kans is dat het gebeurt.’

 

Lees het hele artikel (met contactinformatie) op de website