Berichten

Assetmanagement, hetzelfde als rationeel wegbeheer?

Assetmanagement, slim beheer, risicogestuurd onderhoud. Is dat niet hetzelfde als rationeel wegbeheer? Rotterdam denkt van niet. In deze winnende paper op de CROW Infradagen (zomer 2018) leggen Rotterdamse assetmanagers en wegbeheerders uit waarom.

In Rotterdam is het wegonderhoud voor de komende tien jaar voor het eerst geprogrammeerd via assetmanagement. Door middel van een risicomatrix, eerst vooral een speeltje van een paar assetmanagers, kunnen maatregelen en risico’s tegen elkaar worden afgewogen. De risicomatrix is inmiddels een belangrijk hulpmiddel voor steeds meer beheerders om objectief keuzes te kunnen maken en te onderbouwen, niet alleen naar bewoners maar ook naar het bestuur van de stad.

De paper beschrijft hoe Rotterdam het assetmanagement van wegen op dit moment heeft ingericht en de integrale aanpak van het onderhoud aan wegen, groen, speelplekken, riolen, openbare verlichting en kunstwerken. Tastbare resultaten zijn: de wegen-waterstrategie, het convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte’ met netwerkbeheerder Stedin en waterbedrijf Evides en een succesvol praktijkvoorbeeld van risicogestuurd beheer van voetpaden: de pilot met looproutes voor ouderen in Overschie.

Leonard van der Velde, assetmanager wegen gemeente Rotterdam: ‘Assetmanagement geeft toegevoegde waarde aan wegbeheer en maakt keuzes inzichtelijk, transparant en onderbouwd: van hap snap naar gestructureerd.’

Niña Visser, adviseur wegen: ‘Assetmanagement geeft handvatten om een goede afweging te maken tussen maatregelen in de buitenruimte en vooruit te kijken. Zo kunnen ook de belangen van externe partijen worden meegewogen.’

Meer weten?
Download de paper of neem contact op met Leonard van der Velde of Niña Visser.

Onderhoud en renovatie infrastructuur op de politieke agenda

Door: Marc Hartsema, Directeur Operate & Maintain Infrastructuur Arcadis

Door recente gebeurtenissen – extreme hitte en ramp met de brug bij Genua – zetten veel infrabeheerders veiligheid en verruiming van de budgetten voor onderhoud en renovatie prominent(er) op hun agenda. Hoe  komen ze daarbij tot de juiste focus en keuzes? En tot betaalbare, effectieve maatregelen? En hoe voorkomen ze dat er tijdens werkzaamheden elders onveilige situaties, hinder en schade ontstaan? Marc Hartsema ziet de sleutel in slim onderbouwde, op risico’s gebaseerde onderhouds- en renovatieprogramma’s in combinatie met een gebiedsgerichte aanpak en licht in zijn blog deze 3 kansen nader toe.

Lees het volledige artikel (met contactinformatie) op onze website.