Berichten

Assetmanagement, hetzelfde als rationeel wegbeheer?

Assetmanagement, slim beheer, risicogestuurd onderhoud. Is dat niet hetzelfde als rationeel wegbeheer? Rotterdam denkt van niet. In deze winnende paper op de CROW Infradagen (zomer 2018) leggen Rotterdamse assetmanagers en wegbeheerders uit waarom.

In Rotterdam is het wegonderhoud voor de komende tien jaar voor het eerst geprogrammeerd via assetmanagement. Door middel van een risicomatrix, eerst vooral een speeltje van een paar assetmanagers, kunnen maatregelen en risico’s tegen elkaar worden afgewogen. De risicomatrix is inmiddels een belangrijk hulpmiddel voor steeds meer beheerders om objectief keuzes te kunnen maken en te onderbouwen, niet alleen naar bewoners maar ook naar het bestuur van de stad.

De paper beschrijft hoe Rotterdam het assetmanagement van wegen op dit moment heeft ingericht en de integrale aanpak van het onderhoud aan wegen, groen, speelplekken, riolen, openbare verlichting en kunstwerken. Tastbare resultaten zijn: de wegen-waterstrategie, het convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte’ met netwerkbeheerder Stedin en waterbedrijf Evides en een succesvol praktijkvoorbeeld van risicogestuurd beheer van voetpaden: de pilot met looproutes voor ouderen in Overschie.

Leonard van der Velde, assetmanager wegen gemeente Rotterdam: ‘Assetmanagement geeft toegevoegde waarde aan wegbeheer en maakt keuzes inzichtelijk, transparant en onderbouwd: van hap snap naar gestructureerd.’

Niña Visser, adviseur wegen: ‘Assetmanagement geeft handvatten om een goede afweging te maken tussen maatregelen in de buitenruimte en vooruit te kijken. Zo kunnen ook de belangen van externe partijen worden meegewogen.’

Meer weten?
Download de paper of neem contact op met Leonard van der Velde of Niña Visser.

Smart city: sensoren in het risicogestuurd beheer

Door: Vita Bakker, trainee/onderzoeker

Bij assetmanagement draait alles om de juiste balans tussen kosten, risico’s en prestaties. En om die balans te vinden, is zoveel mogelijk informatie nodig. Maar, niet al die informatie kan door mensen worden verzameld. Logisch dus om te kijken wat sensoren hierin kunnen betekenen. Trainee Vita Bakker verkende de vele toepassingen van het ‘sensordatagedreven assetmanagement’ bij de gemeente Rotterdam.

Sensoren zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse beheerpraktijk. Een greep uit de voorbeelden. Sensoren die de beschikbare parkeerplaatsen aangeven. Een pilot waarin warmtecamera’s het gebruik van speeltoestellen monitoren. Het bepalen van zetting met satellietbeelden. Sensoren die aangeven hoe vol een container is. Een 3D-scan van beeldende kunst en monumenten. Grondradars. En sensoren die voorspellen wanneer de elektromotor van een brug aan onderhoud toe is.

Vita Bakker gebruikte het zogenaamde ‘data maturitymodel’ om de volwassenheid van sensordata te bepalen. In haar onderzoek doet zij aanbevelingen om een volgende stap te kunnen zetten in het toepassen van sensordata.

Lees het volledige artikel (met contactinformatie) op onze website.

Investeren in de groeiplaats van stadsbomen loont

Door: Tony Pipping, assetmanager groen gemeente Rotterdam

Erwin Albeda en Sjoerd Wiltjer, beiden student aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, zochten de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s in het beheer van stadsbomen. De grote vraag: in welke maatregelen moet je investeren als je wil dat stadsbomen een maximaal effect hebben voor de stad?

De studenten maakten een ‘risicoregister’ voor stadsbomen. Hierin staan de belangrijkste risico’s die het positieve effect van bomen op de stad in de weg kunnen staan. Groeiplaatsuitputting bleek een van de grootste risico’s voor stadsbomen. Dit risico werd nader uiteen gerafeld in oorzaken en gevolgen voor de stad. Deze analyse helpt bij het kiezen van een effectieve beheeraanpak. De conclusie: investeren in de groeiplaats van stadsbomen loont. Daarnaast pleiten de studenten voor het nog beter toespitsen van de assetmanagementmethodiek op het beheer van groen.

Erwin Albeda, student Hogeschool Van Hall Larenstein:
‘Een risicoregister laat zien welke risico’s je eigenlijk moet zien te voorkomen. Je kijkt naar wat er mis kan gaan en hoe erg dat is voor de Rotterdammer, maar ook hoe groot de kans is dat het gebeurt.’

 

Lees het hele artikel (met contactinformatie) op de website

Communicerende gemalen maken trends zichtbaar

Door: Ronald van Kampen, beheerder gemalen gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft zo’n slordige 1.100 gemalen in beheer die ervoor zorgen dat de stad droge voeten houdt. Vier collega’s ontwikkelden samen een betrouwbaar en uniek systeem waarbij microgemalen onderling kunnen communiceren, met grote voordelen voor de Rotterdammer. Het ‘real time’ systeem maakt storingen direct zichtbaar en bepaalt zelf wanneer gemalen in- en uitgeschakeld worden om zo slim om te gaan met energie. En trends kunnen automatisch worden uitgelezen en binnenkort gevolgd via een dashboard.

Anderhalf jaar onderzoek en een succesvolle pilot gingen vooraf aan dit resultaat: een innovatief nieuw besturingssysteem voor alle gemalen in Rotterdam. De Rotterdamse beheerders zijn er blij mee en vertellen op verzoek graag over de Rotterdamse oplossing.

Ronald van Kampen, beheerder gemalen gemeente Rotterdam:
“Met dit systeem hebben wij de storing al opgelost voordat bewoners er iets van hebben gemerkt. Ook krijgen we inzicht in trends en ‘kwetsbare’ gemalen. Daarmee kunnen we de juiste prioriteiten stellen in beheer. Er is op dit moment nog geen systeem op de markt met dezelfde mogelijkheden.”

Lees het hele artikel (met contactinformatie) op de website

Hedendaagse dilemma’s en grootmoeders wijsheid in beheer

Aan de slag met ‘assetmanagement’ of nog maar even niet? En, zo ja, gaan we dan ook voor certificering? Het zijn zo van die dilemma’s waar een beheerorganisatie anno 2018 vroeg of laat mee in aanraking komt. Ook het Platform Assetmanagement Metropoolregio boog zich erover, waarbij zelfs grootmoeders wijze woorden de revue passeerden.

Als we het hebben over certificering, dan hebben we het over de internationale norm ISO 55001, de ‘beheerbijbel’ voor structuur in het beheer van de openbare ruimte. In Nederland zijn momenteel 26 organisaties gecertificeerd: provincies, energienetwerken, drinkwaterbedrijven en -de laatste trend- aannemers (in de rol van managing agent). Een van de gelukkigen is de provincie Zuid-Holland. In gemeenteland heeft nog niemand de stap gezet.

Geruststelling

Ter geruststelling: “Je hoeft geen certificaat te hebben om goed assetmanagement te kunnen doen”, aldus ervaringsdeskundige Wil van Ophem, directeur DIfAM Certification, in het Platform Assetmanagement Metropoolregio. “Maar het helpt om processen in de organisatie te borgen.” Ook de ervaringen van Nico Meininger, seniorbeleidsmedewerker en risicoadviseur bij de provincie Zuid-Holland en Theo Santegoets, beleidsadviseur/adviseur assetmanagement gemeente Dordrecht werden gedeeld.

Lees het volledige artikel naar aanleiding van de bijeenkomst op 16 maart jl.

Biologische rioolreiniging: preventief en effectief

Door: Peter Dekker, medewerker beheer en uitvoering gemeente Rotterdam
Foto: Rotterdam, Karel Doormanstraat

Belangrijk bij assetmanagement is het monitoren en evalueren van uitgevoerde maatregelen. Dat geldt ook voor het schoonmaken van de rioolputten hartje stad. Belangrijk, want vuil en vet kunnen zorgen voor verstoppingen, ongedierte en stankoverlast. Maar niet overal is de traditionele mechanische reiniging de beste optie. Voor een aantal specifieke locaties stapten onze beheerders daarom over op biologische reiniging van het riool: preventief en met mooie resultaten, zo blijkt uit de periodieke evaluatie.

Zie voor het volledige artikel: Biologische rioolreiniging: preventief en effectief

 

Op zoek naar de klant van de toekomst

In Rotterdam blijft assetmanagement niet beperkt tot het beheer van infra. De methode moet gaan gelden voor het totale beheer van de openbare ruimte. Ook voor de parkeervoorzieningen is een assetmanagementstrategie opgesteld. Een onmisbare stap in de zoektocht naar de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s. De Rotterdammer moet immers kunnen blijven rekenen op goed functionerende parkeervoorzieningen in een gastvrije en bereikbare stad.

Zie voor het volledige artikel: Op zoek naar de klant van de toekomst