amnederland

Wat is healing en hoe kan het jou helpen?

Het is wellicht wel bij je bekend dat alles energie is. Wanneer er sprake is van een verstoring of een blokkade van energie is het mogelijk dat er op verschillende plaatsen in het lichaam ophopingen dan wel tekorten kunnen ontstaan. Vervolgens is het mogelijk dat deze zich gaan manifesteren waardoor de persoon in kwestie af te rekenen kan krijgen met verschillende problemen. Er kan hierbij zowel sprake zijn van lichamelijke als van emotionele en / of eveneens mentale klachten. Niet zelden is het zo dat er vervolgens de diagnose van een bepaalde ziekte volgt. Het ondergaan van een zogenaamde healing kan er in dat geval voor zorgen dat de problemen die je ervaart afnemen of zelfs komen te verdwijnen.

Hoe kan healing precies plaatsvinden? 

Het is in de praktijk zo dat een healing op tal van verschillende manieren plaats kan vinden. Voor chirurgen geldt bijvoorbeeld dat ze er in de praktijk voor kiezen om een healing toe te passen door letterlijk in het lichaam te snijden. Dit gezegd hebbende bestaan er ook andere vormen van heling. Zo zijn er bijvoorbeeld de reguliere psychologen welke vaak een heling op mentaal vlak mogelijk maken. In het merendeel van de gevallen is het zo dat er bij een heling de focus wordt gelegd op zowel het helen van de ziel, de gedachten, de emoties als het lichaam. Het spreekt voor zich dat ontzettend veel mensen hier door de jaren heen reeds mee zijn geholpen en ook vandaag de dag is dat eigenlijk nog steeds dagelijks het geval. 

Wat is het effect van een heling? 

De effecten die het gevolg zijn van het ondergaan van een heling zijn vaak zowel op korte als op lange(re) termijn zicht- en voelbaar. Dit gezegd hebbende is het een belangrijk misverstand dat een healing zorgt voor een letterlijke genezing van een probleem dat zich voordoet. Ook het wegnemen van de oorzaak van de ziekte evenals het honderd procent doen verdwijnen van de klachten is niet iets wat hier zomaar aan mag of kan worden toegeschreven. 

Hoewel bovenstaande wel tot de mogelijkheden behoort is het zeker niet het initiële doel van een healing. Het doel is om ervoor te zorgen dat de persoon die ze ondergaat terug in contact kan treden met zichzelf. Bijgevolg kan ervoor worden gezorgd dat de zielsenergie van die persoon terug optimaal kan gaan stromen. Op deze manier voelt hij of zij zich terug lekker in z’n eigen vel en kan de strijd beter worden aangebonden met het probleem dat zich stelt.

Voor wie kan zo’n healing interessant zijn?

Het is in de praktijk natuurlijk vaak niet altijd even duidelijk, maar er bestaan wel degelijk ontzettend veel mensen die de connectie met zichzelf kwijt zijn. Dat kan grote gevolgen hebben zowel op korte als op lange(re) termijn. Niet in het minst is het bijvoorbeeld zo dat deze mensen niet de moed of het vermogen vinden om de strijd aan te binden met een bepaald probleem dat zich stelt. Ben jij ook één van deze mensen en ben je vastbesloten om daar nu toch echt verandering in te gaan brengen? Dan ben jij ongetwijfeld één van de vele mensen die zeker baat zal hebben bij het ondergaan van een healing. Zoveel is wel zeker.