amnederland

Het gedrag van kinderen

Niet alle kinderen gedragen zich, zoals het hoort. Kinderen zullen zich om de een of andere reden gedragen, zoals zij dat doen. Vaak is het gedrag een uiting van iets dat het kind dwars zit. Het getoonde gedrag kan ook een beschermingsmechanisme zijn tegen iets dat het kind als onveilig of onprettig ervaart. Kindertherapie richt zich op kinderen in de leeftijdsgroep van 6 tot en met 18 jaar. Een kind kan een afwijkend gedrag vertonen door bijvoorbeeld het scheiden van de ouders. Ook is pesten vaak een belangrijke oorzaak van een afwijkend gedrag. Daardoor kan het kind depressieve klachten krijgen of angst hebben. Een kind kan onverklaarbare klachten krijgen en moeite hebben met het uiten van gevoelens. Daarom is het belangrijk dat zo’n kind kindertherapie kan krijgen. Wanneer een kind bij de therapeut komt voor de kindertherapie, dan wordt er niet gekozen uit één invalshoek. Bij de kindertherapie wordt gebruik gemaakt van 6 verschillende invalshoeken. Daarbij kunt u denken aan het stressmodel, gedragsmodel, medisch model, cognitief model, systematisch model en het psychoanalytisch model. Wat er ook gekozen wordt, de behandeling is altijd op het kind gericht. Het doel is om het kind te helpen.

Als u in Amersfoort woont

Wanneer u een kind heeft dat een afwijkend gedrag vertoond, zou u kunnen kijken of het een kindertherapeut nodig heeft. Daarvoor zou u een kindertherapeut voor kindertherapie Amersfoort kunnen benaderen. Wanneer u de kindertherapie Amersfoort wil volgen voor uw kind, is het gemakkelijk als u dat in uw omgeving doet. Het kind zal er centraal staan met de klacht die hij of zij heeft. Het kind zal er onbewust naar toe begeleid worden om te weten te komen wat er nodig is om van de klachten af te komen. Het is de therapeut en het kind, die samen naar hulpbronnen en oplossingen zoeken. Doordat een kindertherapeut respect voor het kind toont, zal hij daardoor het vertrouwen van het kind krijgen. De oplossingen worden gezocht in de relaties die het kind met de buitenwereld heeft, maar ook in het gezin. Langzaam zal het kind weer het vertrouwen terugkrijgen en zich niet meer angstig of abnormaal gedragen.

Kinderen en jongeren met gedrags- en sociaal-emotionele problemen

Invivo Kids is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die kampen met gedrags- en sociaal-emotionele problemen. Bij Invivo Kids wordt geleerd hoe de kinderen en jongeren om kunnen gaan met de problemen die ze hebben. Invivo Kids heeft een systematische aanpak waarbij er niet gekeken wordt naar één deelgebied van uw kind, maar naar alles samen. De problemen kunnen daardoor beter worden begrepen en opgelost.